विसावा...

पंढरीच्या वारीत चालून चालून थकलेली पावलं विसावा मिळताच
जरा सैलावतात...मोकळी होतात...वारीच्या सासवड-जेजुरी मार्गावर
असा विसाव्याचा क्षण कॅमेऱयात पकडलाय राकेश कुंटे यांनी.

0 comments:


 

Sakaal Media Group, Pune, India